Politica de confidențialitate

SC ASTIR SRL. preia și prelucrează date cu caracter personal în vederea desfășurării în bune condiții a activității companiei, pentru comunicarea cu clienții și partenerii referitor la serviciile contractate de aceștia, precum și pentru comunicarea de noutăți despre companie, comunicări de marketing, noutăți referitoare la serviciile oferite de companie. SC ASTIR SRL. cunoaște reglementările în vigoare referitoare la protecția și prelucrarea în
siguranță a datelor cu caracter personal și a luat măsurile necesare pentru confidențialitatea și
securitatea acestora. Prelucrarea și confidențialitatea datelor cu caracter personal vizează
utilizatorii site-ului www.ulitabolanda.ro.
Politica de protecție a datelor cu caracter personal este elaborată conform Regulamentului
General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. și respectă dreptul fundamental al
persoanelor fizice la protecție în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.
Date cu caracter personal
Termenul „date cu caracter personal” sau „date personale” definește informațiile referitoare la o
persoană fizică identificată sau identificabilă direct sau indirect. Aceste informații pot conține
unul sau mai mulți factori specifici care facilitează stabilirea identității persoanei fizice,
indiferent de natura identității, fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Termenul face referire la acțiunea sau setul de acțiuni automate sau neautomate, care implică
tratarea datelor cu caracter personal. Aceste acțiuni pornesc de la colectarea acestora, stocarea,
consultarea, distribuirea către terți, utilizarea, diseminarea sau portarea acestora. Termenul
include și ștergerea, blocarea sau distrugerea acestor date.
Scopurile colectării și prelucrării datelor cu caracter personal de către SC
ASTIR SRL.
SC ASTIR SRL. colectează datele cu caracter personal ale clienților, partenerilor, angajaților în
scopuri precise care vizează și influențează decisiv toate ariile activității companiei:
 Administrarea și îmbunătățirea serviciilor oferite prin intermediul site-ului
www.ulitabolanda.ro, precum și prin intermediul operatorilor din teren.
 Comunicări de marketing, vânzări, comunicări directe cu clienții, clienții potențiali, foștii
clienți. Aceste comunicări includ transmiterea de materiale promoționale și/sau oferte,
buletine informative (newsletter) prin intermediul poștei electronice, telefonic, prin SMS
sau la adresa fizică a destinatarului.
 Comunicări referitoare la sugestii, reclamații, solicitare de informații suplimentare de
către serviciul de relații cu clienții, precum și în soluționarea problemelor și conflictelor.
 Monitorizarea, gestionarea și îmbunătățirea fluxurilor interne SC ASTIR SRL.. de
comunicare, gestiune a serviciilor și a activităților specifice din cadrul companiei.
 Arhivarea informațiilor pentru a putea proba utilizarea lor în scopurile descrise mai sus.
Tipuri de date cu caracter personal colectate și prelucrate de către SC ASTIR
SRL.
Toate datele cu caracter personal colectate și prelucrate de către SC ASTIR SRL. servesc
scopurilor descrise la punctul anterior. Tipurile de date pe care le colectăm de la persoanele
fizice, atât online, prin intermediul site-ului www.ulitabolanda.ro, cât și prin alte canale, cum ar
fi telefon, fax e-mail direct sunt:
 Nume și prenume: este primul set de date prin care poate fi identificată o persoană fizică
în baza noastră de date, în vederea unei soluționări rapide a problemei semnalate sau
îndeplinirea solicitării plasate.
 Adresă de e-mail: este o informație esențială pentru a identifica un canal de comunicare
scrisă cu destinatarul, pentru situațiile în care solicitarea transmisă are nevoie de un
răspuns mai detaliat. De asemenea, adresa de e-mail poate fi folosită și în scopuri de
marketing și comunicare în cazul în care clientul și-a exprimat acordul în acest sens.
Adresa de e-mail este necesară utilizatorului pentru a se loga în cont.
 Număr de telefon: informație necesară pentru transmitere de comunicări scurte, cum ar
starea unei livrări și pentru contactarea utilizatorului în scopul furnizării unui răspuns la o
solicitare specifică depusă de acesta.
 Adresa poștală: este necesară pentru cunoaște locația în care trebuie făcută livrarea.
Adresa poștală de domiciliu sau de livrare este folosită doar în scopul strict de facturare,
în urma unei comenzi plasate pe www.ulitabolanda.ro de către o persoană fizică.
 Informații păstrate în fișiere tip cookie. Aceste informații sunt colectate de la vizitatorii
site-ului www.ulitabolanda.ro, iar prelucrarea lor este detaliată în secțiunea „Politica
Cookie”.
Persoane vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal
Sunt vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal toate persoanele fizice care intră în
contact cu SC ASTIR SRL. prin intermediul site-ului www.ulitabolanda.ro, sau prin alte metode
de comunicare, telefon, email, fax, sau direct. Aceste persoane pot fi clienți, clienți potențiali,
angajați, angajați potențiali, foști angajați, colaboratori, precum și utilizatori ai site-ului
www.ulitabolanda.ro.
Divulgarea datelor cu caracter personal către terți
SC ASTIR SRL. poate dezvălui datele cu caracter personal colectate către terți doar pentru
îndeplinirea unuia sau mai multor scopuri menționate mai sus. În cazul unei astfel de distribuiri
către terți a datelor cu caracter personal, atât SC ASTIR SRL, cât și terții se angajează să la
protecția, confidențialitatea și utilizarea acestor date doar în scopurile prevăzute.
Tipuri de entități terțe cărora SC ASTIR SRL le poate divulga datele cu caracter
personal:
 Parteneri contractuali SC ASTIR SRL care contribuie la îndeplinirea scopurilor
menționate mai sus. Condițiile de divulgare presupun un angajament de confidențialitate
din partea acestora, acord care garantează că aceste date sunt prelucrate în siguranță și
distribuite conform prevederilor legale în vigoare.
 Furnizori de servicii, categorie în care sunt incluși prestatorii de servicii de marketing, de
servicii de plată, de servicii bancare, asiguratori, precum și autorități publice cu
competențe de verificare și control. Accesul la datele personale prelucrate de către SC
ASTIR SRL se realizează doar în limitele prevederilor legale.
SC ASTIR SRL nu vinde datele cu caracter personal colectate către terți. Acestea sunt folosite și
distribuite către terți doar în condiții stricte și cu scopul de îmbunătățire a serviciilor oferite prin
intermediul site-ului ww.ulitabolanda.ro.
Securitatea datelor cu caracter personal
SC ASTIR SRL.. se angajează să adopte, să întrețină și să actualizeze măsurile tehnice adecvate
pentru protejarea datelor cu caracter personal colectate împotriva distrugerilor accidentale sau
ilegale, a pierderii, a modificării, a dezvăluirii sau accesului neautorizat. Pentru îndeplinirea
acestui angajament, compania folosește tehnologie de securitate adecvată.
Politică minori
SC ASTIR SRL nu colectează și nu prelucrează date cu caracter personal ale minorilor. Această
categorie nu se încadrează în publicul țintă al companiei, așadar nu poate avea calitatea de
destinatar a comunicărilor sau de beneficiar a serviciilor oferite de SC ASTIR SRL
SC ASTIR SRL nu desfășoară activități de marketing și promovare a vânzărilor adresate
minorilor.
Solicitarea accesului la date personale, solicitarea ștergerii acestora sau pentru a afla mai multe
informații despre modurile de prelucrare și securizare a datelor cu caracter personal de către SC
ASTIR SRL.. vă rugăm să ne transmiteți solicitarea în scris la adresa de e-mail office@astir.ro.

ASTIR SRL, CUI: RO 21043250
Complex avicola hala 6, Mosnita Noua, Timis
S.O.L.     A.N.P.C
Toate drepturile rezervate UlitaBolanda | web design by Pixeldrive